Showcases

Background Image

Kriteria Pemohon MBIKE

> Warganegara Malaysia

> Berumur 18 tahun dan Keatas

> Memiliki Passport Malaysia Antarabangsa yang sah dengan tempoh sah laku minima 6 bulan

> Tiada Halangan dalam Sistem Semakan Imigresen (SSPI) - Semak disini

> Pembaharuan Pelekat MBIKE setiap kali Pembaharuan Passport dilakukan

> Memerlukan Pengambilan Cap Jari Kanan dan Kiri Pemohon

OBJEKTIF MBIKE

Memastikan penunggang MBIKE yang ingin keluar masuk negara adalah penunggang yang sah dan sama iaitu tidak berlaku penyamaran atau penipuan identiti dengan penggunaan teknologi biometrik dan stiker RFID untuk proses pengesahan.

Mempermudah cara dan mempercepat proses pemeriksaan berbanding cara konvensional yang perlu menyemak secara manual setiap passport disamping mengutamakan keselamatan pengguna.

Dengan tambahan laluan khasnya di Kompleks Sultan Abu Bakar, dapat mengurangkan kesesakan bagi penunggang motosikal yang sentiasa berulang-alik dari Malaysia ke Singapura.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.